Monday, May 16, 2011

Manusia Sebagai KhalifahQS:2:30 Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

MANUSIA = KHALIFAH

KHALIFAH = PENTADBIR

MANUSIA = MAN + USIA --------------------- (1)

USIA = UMUR = AGE ---------------------- (2)

GANTIKAN (2) DALAM (1)

MANUSIA = MAN + AGE

MANUSIA = MANAGE

MANAGE = URUS = TADBIR

MANUSIA = TADBIR

Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

No comments:

Post a Comment

 
Designed by Lena Graphics by Melany