Saturday, August 13, 2011

Kisah si Kusta, si Botak dan si ButaDipetik dari hadis Bukhari dan Muslim, mengenai kisah 3 orang dari keturunan bani Israil yang sedang diuji oleh Allah.


Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahawa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israil iaitu; seorang penderita penyakit kusta, seorang berkepala botak dan seorang yang buta matanya. Kemudian Allah SAW ingin menguji mereka, maka diutuskan malaikat yang menjelma sebagai seorang manusia.


Maka datanglah malaikat itu kepada orang yang pertama yakni si kusta, Malaikat bertanya, "Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?" jawabnya, "Rupa yang bagus, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikkan banyakan orang ini hilang dariku." Maka diusaplah orang tersebut lalu hilanglah penyakit itu, serta diberilah ia rupa yang bagus dan kulit yang indah. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi?" si kusta lalu menjawab "Unta atau sapi." Maka diberilah ia seekor unta yang sedang bunting serta didoakan "Semoga Allah memberikan berkahNya kepadamu melalui unta ini."


Kemudian Malaikat mendatangi pula orang yang berkepala botak, dan bertanya kepadanya "Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?" ia menjawab, "Rambut yang indah, dan apa yang menjijikkan dikepalaku ini hilang." maka diusaplah kepalanya dan seketika penyakitnya pun hilang serta diberikannya rambut yang indah. Malaikat bertanya lagi, "Harta apakah yang paling kamu senangi?" lalu jawabnya, "Sapi atau unta." Lalu diberikanlah kepadanya seekor sapi yang sedang bunting serta didoakannya "Semoga Allah memberkahimu dengan sapi ini."


Setelah itu orang yang bermata buta pula didatangi Malaikat. Malaikat bertanya, "Apakah yang paling kamu inginkan?" Jawabnya "Semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang", lalu diusaplah wajahnya, dan seketika itu Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat bertanya lagi "Harta apakah yang paling kamu senangi?" lalu jawabnya, "kambing" maka diberikan pula kepadanya seekor kambing bunting.


Lalu berkembangbiaklah unta, sapi dan kambing tersebut. Maka ketiga-tiga mereka tadi masing-masing kiniyang pertama memiliki satu lembah unta, satu lembah sapi dan satu lembah kambing.


Sabda Nabi SAW berikutnya,


Kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit kusta, dengan menyerupai dirinya di saat ia masih dalam keadaan berpenyakit kusta dan berkata kepadanya, "Aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku (untuk mencari rezeki) dalam perjalananku ini, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, dan kemudian dengan pertolongan anda. Demi Allah yang telah memberikan anda rupa yang tampan, kulit yang indah dan harta yang melimpah ini, aku meminta kepada anda seekor unta sahaja untuk bekal meneruskan perjalananku." Tetapi permintaan tersebut ditolak dan dijawab "Hak-hak (tanggungan)ku ini masih banyak." Kemudian malaikat tadi berkata kepadanya "sepertinya aku pernah mengenal anda, bukankah anda ini dahulunya orang yang menderita penyakit kusta? yang orang manapun memandang jijik kepada anda?anda juga seorang yang miskin dahulunya lalu Allah memberikan harta kekayaan kepada anda. Lalu dia menjawab pula "Harta kekayaan ini adalah warisan dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat." Kemudian Malaikat berkata " Jika anda berkata dusta, nescaya Allah akan mengembalikan anda kepada keadaan yang asalnya."


Kemudian Malaikat tadi mendatangi pula orang yang dahulunya kepala botak, dengan menyerupai dirinya disaat masih botak dan berkata kepadanya seperti yang diperkatakannya kepada orang yang berpenyakit kusta tadi. Seperti tadi orang botak juga menolaknya. Maka Malaikat juga berkata kepadanya " Jika anda berkata dusta, nescaya Allah akan mengembalikan anda kepada keadaan dahulu."


Kemudian Malaikat tadi mendatangi pula orang yang sebelumnya buta dan berkata kepadanya "Aku adalah orang yang miskin, yang kehabisan bekal dalam perjalanan, yang telah terputus segala jalan bagiku (untuk mencari rezeki) sehingga tidak dapat lagi aku meneruskan perjalananku kecuali dengan pertolongan Allah dan kemdian dengan pertolongan anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan anda, aku minta seekor kambing sahaja untuk dijadikan bekal sepanjang perjalananku." Maka orang itu menjawab "Sungguh aku dahulunya buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang anda sukai dan tinggalkanlah apa yang anda tidak sukai. Demi Allah saya tidak akan mempersulitkan anda dengan mengembalikan sesuatu yang telah anda ambil kerana Allah. " Maka Malaikat tadi berkata, "Peganglah harta kekayaan anda, kerana sesungguhnya engkau ini hanya sedang diuji oleh Allah dan Allah telah redha dengan engkau serta murka kepada dua teman engkau tadi.


Pengajaran dari kisah ini: Sesungguhya segala ujian sama ada dalam bentuk kesenangan atau kesusahan datang hanyalah dari Allah bagi menguji tahap keimanan serta ketaqwaan kita kepadaNya. Maka sebagai manusia serta hamba haruslah kita sentiasa mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan, manakala segala kesusahan ambillah sebagai ujian demi memantapkan iman di dada. Bersangka baiklah kepada Allah kerana hanya Allah yang mengetahui segala hikmah yang terbaik buat hambaNya.


Wallahu'alam moga Allah redha..


No comments:

Post a Comment

 
Designed by Lena Graphics by Melany